Категории

Производители

Количка  

Няма продукти

Изпращане 0,00 лв
Крайно 0,00 лв

Край

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът www.detskisviat.com интернет магазин, собственост на фирма "НЮВИВА" ООД и на него се предлагат продукти, които фирма "НЮВИВА" ООД внася и/или разпространява. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от "НЮВИВА" ООД. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. "НЮВИВА" ООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 

ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка, описание и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка и розходите по плащане, ако има такива. При поръчка, потребителят посочва основните данни според дадените в уебсайта опции. Следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа. През първия етап потребителят изписва желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с надпис добави в количка. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската количка на клиента. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на "НЮВИВА" ООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и "НЮВИВА" ООД , съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Пратките се изпращат обратно по куриер, като цената на куриерската услуга е за сметка на "НЮВИВА" ООД. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от "НЮВИВА" ООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани.

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКАТА

В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. Връшане и замяна на стока може да се извърши и в офиса на фирмата, като клиента донесе стоката на място. С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към detskisviat.com са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД). Всички цени споменати по-горе са с ДДС.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП, Доставчикът e длъжeн да предостави свободно следната информация:

1. Името и адреса си: "НЮВИВА" ООД, град София 1111, ул. Николай Коперник 32, ЕИК 201884970, ЗДДС: BG201884970
2. Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за тяхното представяне в интернет сайта.
3. Цената на продуктите е изписана на страниците за представяне на съответния продукт, като тя включва ДДС.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на продуктите можете да видите в страницата Доставка
5. Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите.
6. Начините за доставка са описани подробно в страницата Доставка
7. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

ОТГОВОРНОСТИ

В разделите от сайта, определени за покупка на продукти, от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. detskisviat.com няма да използва тази информация по други начини, като с това гарантира спазването на конфиденционалността й. "НЮВИВА" ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. "НЮВИВА" ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). "НЮВИВА" ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. "НЮВИВА" ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.detskisviat.com. "НЮВИВА" ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. "НЮВИВА" ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя. "НЮВИВА" ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. "НЮВИВА" ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.